Hakkımızda

TÜGİDER , Tüm Gıda İthalatçıları Derneği adı altında 03/08/1992 tarihinde 13 üye ile kurulmuştur.Amacı gıda ithalatı yapan firmaların bir çatı altında birlikte hareket etmelerini sağlamaktır.2005 yılı Kasım ayında son genel kurulumuzda Dernek adı TÜM GIDA DIŞ TİCARET DERNEĞİ olarak değiştirilmiş, ithalatın yanı sıra ihracat yapan üyelerimizin ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması ve yeni pazarların bulunması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyum konusunda Derneğimiz faaliyet göstermektedir. Özellikle AB gıda mevzuatı ,yem mevzuatı ,Gıda takviyeleri konusundaki mevzuatların Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Gıda mevzuatı, Yem mevzuatı ve Gıda takviyeleri konusunda mevzuatları ile uyum halinde olmasının temininde çalışmalar yürütmektedir. Derneğimiz adı geçen bu mevzuat çalışmalarında, üyelerimizden oluşan uzman kadroları görevlendirerek teknik çalışmalara katılmaktadır.

Derneğimiz sürekli olarak üyelerimizin çalışma konularında seminerler ve konferanslar düzenlemektedir.

Yurt dışından gelen mal taleplerini üyeleri ile paylaşmakta, distribütör arayan yabancı şirketleri Üyelerimiz ile tanıştırmaktadır.

Gıda, Evcil Hayvan Gıdası, Gıda Takviyesi, Alkollü içki, Bebek Besinleri ve Enteral ürün v.s gibi ürünlerin ithalatında uyulması gereken Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mevzuatları konusunda üyelerimize danışmanlık verilmekte ve üyelerimiz adına Kontrol Belgesi çalışmaları yapılmaktadır. Enteral Ürün, Tıbbi Mama, Su gibi Sağlık Bakanlığı tarafından Kontrol Belgesi verilen ürünlere danışmanlık yapılmaktadır.

Misyonumuz

Türkiye ‘de Gıda ‘nın genel kavramı içerisinde bulunan, Gıda Takviyesi, Bebek Besinleri, Enteral Ürün, Yaş meyve sebze, Alkollü içkiler ve Yem mevzuatı kapsamında bulunan Evcil Hayvan Gıdaları konusunda uygulanan mevzuatların AB ile birebir uyumlu olmasının temin edilmesidir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yetkililerinden talebimiz; gıda ithalatında ve ihracatında Bakanlık tarafından yönlendirilen Gıda Analiz Laboratuarlarının seçiminin Rekabet Kurumu kararına ve şartlarına uygun olarak firmalar tarafından yapılmasıdır.

Bunlara ek olarak; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ithalat ve ihracatın çağdaş bir yapıya kavuşturulması, Kontrol Belgesi uygulamasının kaldırılmasıdır.

İthalat ve ihracatın tek adresi TÜGİDER ‘dir.