Faaliyetlerimiz

Her türlü resmi toplantıda gıda ithalatı ve ihracatının temsil edilmesi.

Resmi Mevzuatların uluslararası normlara uygunluğunun sağlanması.

Mevzuat değişikliklerinin üyelerimize bildirilmesi.

Dış Ticaret Danışmanlığı.

Fuarlar.

Seminerler.